שאלות ותשובות

תלוי בנזק שנגרם לנפגע. בתאונה קלה שבה לא נגרם נזק משמעותי, כמו לדוגא פצע שפשוף קל ללא כל טיפולים והנפגע מתאושש לאחר מספר ימיםניתן יהיה לסיים תיק זה תוך חודשים ספורים. לעומת זאת בתאונת משמעותית שבה נגרם נזק כגון שבר או נזק משמעותי אחרהתיק ייארך זמן רב יותר וסביר להניח שהתביעה תנוהל בבית משפט.

בתאונות דרכים הנכות נקבעת ע"י מומחים שממונים ע"י בית המשפט ולא מומחים מטעם הנפגע או מטעם חברת הביטוח. המומחים נקבעים לפי בקשת העורך דין שמייצג את הנפגע ובהתאם למסמכים רפואיים. ישנו מונח שנקרא "ראשית ראיה" כלומר יש סבירות לפי המסמכים שיכולה להיות נכות ולכן בית משפט יסכים במקרה כזה למנות מומחה רפואי בתחום שנתבקש.

בתאונת עבודה שהיא תאונת דרכים תוגש תביעה לנכות גם למוסד לביטוח לטומי לקביעת דרגת נכות מעבודה ובמקרה הזה רופאים מטעם ביטוח לאומי הם שיקבעו את אחוזי הנכות שנותרו לנפגע וקביעה זו תשמש גם בבית משפט אזרחי בהליכים של תביעה לפיצוי מול חברת הביטוח.

בתביעות אחרות שאינן תאונות עבודה ותאונות דרכים, כמו רשלנות רפואית, חבויות (תביעות נגד העיריה לדוגמא בגין נפילה ברחוב או מעוולים אחרים), הנפגע צריך להגיש חוות דעת רפואית מטעמו שקובעת את אחוזי הנכות שנותרו לו. יש חובה להגיש חוות דעת כזו לבית משפט.

נהוג לקבוע אחוזי נכות לאחר ש"מתגבש הנזק הרפואי" כלומר הנפגע עבר טיפולים וחלפה כשנה מיום התאונה וניתן להעריך כי הכאבים והמגבלות מהם הוא סובל כיום יישארו כבר לצמיתות.